Thứ ba, 18 Tháng 2 2020
Trang chủ Chào mừng đến với ứng dụng xem điểm của Trường THPT Cao Lãnh 1. Xin cho chúng tôi biết bạn là ai?

Chào mừng đến với ứng dụng xem điểm của Trường THPT Cao Lãnh 1. Xin cho chúng tôi biết bạn là ai?

Chào mừng đến với ứng dụng xem điểm của Trường THPT Cao Lãnh 1. Xin cho chúng tôi biết bạn là ai?
Học sinh.
341  67.7%
Cựu học sinh.
57  11.3%
Phụ huynh học sinh.
46  9.1%
Giáo viên.
33  6.5%
Khác.
27  5.4%

Số người tham gia bình chọn  :  504
Lần bình chọn đầu tiên  :  Chủ nhật, 25 Tháng 3 2012 23:11
Lần bình chọn cuối cùng  :  Chủ nhật, 05 Tháng 1 2020 00:39