Thứ hai, 26 Tháng 10 2020
Trang chủ Download SKKN - NCKHSPƯD Đề tài NCKHSPƯD "Nâng cao kết quả học tập môn toán thông qua sử dụng đồ dùng dạy học và sử dụng...

Chi tiết cho Đề tài NCKHSPƯD "Nâng cao kết quả học tập môn toán thông qua sử dụng đồ dùng dạy học và sử dụng...
PropertyValue
TênĐề tài NCKHSPƯD "Nâng cao kết quả học tập môn toán thông qua sử dụng đồ dùng dạy học và sử dụng...
Mô tả

Đề tài NCKHSPƯD "Nâng cao kết quả học tập môn toán thông qua sử dụng đồ dùng dạy học và phần mềm toán học vào dạy học (Toán hình học chương III, lớp 11 ở trường THPT Cao Lãnh 1). Người thực hiện: Nguyễn Trần Mỹ Phương Trang.

Tên tập tinLink to edit?usp=sharing
Kích thướcLink
Kiểu tập tincom/file/d/0B8R7R1AGJ9qNWWdtY28yZmhtRlk/edit?usp=sharing (Kiểu: link)
Tạo bởi trên: 13.08.2013 14:53
Tổng quanEverybody
Được bảo trì bởiEditor
Lầm xem6597 Lầm xem
Cập nhật lần cuối 13.08.2013 14:57
Trang chủ