Thứ ba, 14 Tháng 7 2020
Trang chủ Tra cứu Nội dung công khai Nội dung công khai Cam kết chất lượng giáo dục của Trường THPT Cao Lãnh 1 năm học 2019-2020

Cam kết chất lượng giáo dục của Trường THPT Cao Lãnh 1 năm học 2019-2020
Thứ sáu, 06 Tháng 9 2019 23:59
TRƯỜNG THPT CAO LÃNH 1
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
 
 
THÔNG BÁO
 
Cam kết chất lượng giáo dục của Trường THPT Cao Lãnh 1
Năm học 2019-2020
 
STT
Ni dung
Khối lớp
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12
1
Điều kiện tuyn sinh
 Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh THPT hiện hành và hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp hàng năm của Sở GDĐT
 
 
2
Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện
  Thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
3
Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh
 - Phối hợp chặc chẽ, thường xuyên và kịp thời giữa nhà trường và gia đình.
- Học sinh có ý thức tự giác học tập, tu dưỡng đạo đức, lễ phép, văn minh trong ứng xử, chấp hành tốt luật pháp và tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể.
4
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục
 Giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; tổ chức các hoạt động GDNGLL; GDHN; các hội thi, cuộc thi; tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo vui tươi lành mạnh gắn với hỗ trợ học tập cho học sinh.
5
Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đt được
- Về học lực: Giỏi trên 30%; Khá: trên 45%; Yếu, kém dưới 1%.
- Về hạnh kiểm: Tốt trên 98%. Khá dưới 2%, TB dưới 1%, Yếu, kém không có.
- 100% học sinh đạt yêu cầu về rèn luyện thân thể. 
6
Khả năng học tập tiếp tục của học sinh
Tỉ lệ học sinh lên lớp trên 99%
Tỉ lệ học sinh lên lớp trên 99%
- 100% HS đủ điều kiện dự thi THPT QG
- Tỉ lệ tốt nghiệp THPT trên mặt bằng chung của Tỉnh.
- Học sinh có đủ điều kiện cơ bản để theo học các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, học nghề và du học.
                                                        
          Cao Lãnh, ngày 05 tháng 9 năm 2019 
         HIỆU TRƯỞNG
                                                        
 
 
 
 
                                                                                                    Châu Quốc Tuấn
Share